Văn nghệ là để nâng cao con người

Văn nghệ là để nâng cao con người

Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ mới là thông điệp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến nhiều lần trong phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên hiệp các hội VH-NT Việt Nam.