logo

Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

03/02/2020 | 11:17

Trải qua 90 mùa Xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từng bước bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới.

Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 1.

 Theo TTXVN/Vietnam

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×