Nho Ninh Thuận - “Ngọc trong đá”

(Cinet)- Nắng Ninh Thuận không ít người phải trốn chạy, nho Ninh Thuận không ít người phải tìm về. Trong lễ hội nho vang quốc tế Ninh Thuận lần thứ nhất...

Ninh Thuận

(Cinet)- Ninh Thuận thuộc vùng vuyên hải Nam Trung Bộ, là một tỉnh có vị trí địa lý quan trọng nằm trên ngã ba nối liền vùng kinh tế trọng...