logo

NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

                                      

                       Họ và Tên:
  Nguyễn Thái Bình
                       Học vị: Thạc sĩ. Quản trị kinh doanh
                       Chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
                       Điện thoại: (024)3.9434913
                       Email:binhdoantn@gmail.com