logo

Bảo hiểm thất nghiệp và phương thức đóng của vận động viên, huấn luyện viên theo quy định của pháp luật?
Huấn luyện viên, Vận động viên, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm những ai?
Huấn luyện viên, Vận động viên, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm những ai? 05/12/2019 | 08:01 Theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm:
Quyền của vận động viên, huấn luyện viên khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được pháp luật quy định như thế nào?
Quyền của vận động viên, huấn luyện viên khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được pháp luật quy định như thế nào? 05/12/2019 | 07:08 Theo quy định tại Điều 15 Luật Bảo hiểm xã hội, vận động viên, huấn luyện viên khi tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền sau:
Việc khai báo, điều tra và trách nhiệm giải quyết chế độ cho người bị nạn được pháp luật quy định như thế nào?
Việc khai báo, điều tra và trách nhiệm giải quyết chế độ cho người bị nạn được pháp luật quy định như thế nào? 04/12/2019 | 16:09 Điều 9 Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12/9/2012 giữa Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu quy định:
Khi tham gia các chế độ bảo hiểm bắt buộc, vận động viên, huấn luyện viên được hưởng các chế độ gì?
Khi tham gia các chế độ bảo hiểm bắt buộc, vận động viên, huấn luyện viên được hưởng các chế độ gì? 04/12/2019 | 16:02 Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khi tham gia các bảo hiểm bắt buộc trên, các chế độ bảo hiểm tương ứng được hưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên cụ thể như sau:
Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu được pháp luật quy định như thế nào?
Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu được pháp luật quy định như thế nào? 04/12/2019 | 13:55 Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu quy định:
Trách nhiệm của vận động viên, huấn luyện viên khi tham gia bảo hiểm xã hội được pháp luật quy định như thế nào?
Trách nhiệm của vận động viên, huấn luyện viên khi tham gia bảo hiểm xã hội được pháp luật quy định như thế nào? 04/12/2019 | 08:56 Theo quy định tại Điều 16 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, trách nhiệm của vận động viên, huấn luyện viên khi tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:
Vận động viên, huấn luyện viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm những ai?
Vận động viên, huấn luyện viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm những ai? 04/12/2019 | 07:00 Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, vận động viên, huấn luyện viên tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, là người lao động, bao gồm:
Hành vi vi phạm nào trong lĩnh vực di sản văn hóa bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Tội danh cụ thể là gì?
Hành vi vi phạm nào trong lĩnh vực di sản văn hóa bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Tội danh cụ thể là gì? 03/12/2019 | 09:53 Điều 272 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 có quy định về Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể như sau:
Hành vi nào là hành vi vi phạm các quy định về phát hiện, bảo vệ, khai báo và giao nộp di sản văn hóa (di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia)? Hình thức xử phạt là gì?