Bắc Ninh: Phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ”

Bắc Ninh: Phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ” - ảnh 1
Bức tranh "Đám cưới chuột"
(Cinet)- Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ “giai đoạn 2014 – 2020, định hướng đến 2030.
Cùng với các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nghề làm tranh Đông Hồ vốn có nguồn gốc từ thế kỷ XVI và đã sản sinh ra dòng tranh bằng phương pháp thủ công truyền thống, sử dụng các chất liệu có sẵn trong thiên nhiên, gần gũi với đời sống con người. Ở tranh Đông Hồ, chúng ta có thể thấy được sự hội tụ đầy đủ của các giá trị lịch sử, văn hóa, văn học, nghệ thuật, phản ánh sâu sắc và sinh động về tín ngưỡng, đời sống sinh hoạt của người dân vùng châu thổ Bắc Bộ.
Việc phê duyệt Đề án này nhằm mục tiêu khẳng định, gìn giữ và phát huy giá trị nổi bật của tranh dân gian Đông Hồ. Đồng thời xác định hiện trạng và nguy cơ mai một của dòng tranh này, nâng cao nhận thức, hành động của chính quyền, nhân dân địa phương trong việc bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa của tranh dân gian Đông Hồ; Bên cạnh đó quảng bá, giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ ra thế giới và tiến hành việc hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Theo đó, đề án này sẽ bắt đầu được triển khai thực hiện trong năm 2014, gồm: dự án phục hồi, phát triển tranh dân gian Đông Hồ với kinh phí 2,1 tỷ đồng; dự án xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị tranh dân gian Đông Hồ với kinh phí thực hiện 50 tỷ đồng; dự án xây dựng hồ sơ ứng cử Quốc gia tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp với kinh phí 7,8 tỷ đồng.
Trong thời gian gần đây nhất sẽ tiến hành nghiên cứu, đánh giá giá trị của tranh dân gian Đông Hồ và bảo vệ, phục hồi di sản văn hóa phi vật thể này ở cộng đồng, nhà quản lý, nhà nghiên cứu; ngoài ra cũng triển khai phân tích, đánh giá thực trạng, kết quả bảo tồn và phát huy giá trị của tranh dân gian Đông Hồ trong xã hội hiện nay và dự báo những tác động tiêu cực có thể gây nguy cơ mai một dòng tranh này; từ đó, xây dựng hồ sơ ứng cử quốc gia thông qua cấp có thẩm quyền để đệ trình UNESCO đưa tranh dân gian Đông Hồ vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. 
Tranh Đông Hồ thuộc dòng tranh in từ ván khắc gỗ, do người dân làng Đông Hồ sáng tạo, sản xuất và phát triển thành làng nghề. Đây là dòng tranh gắn bó và thể hiện sinh động xã hội nông nghiệp Việt cổ truyền, cuộc sống lao động của người nông dân bình dị, chất phác, phong tục, tập quán, sinh hoạt của người dân Việt.

BTV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác