Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển VH, GĐ, TDTT và DL vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ"

Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển VH, GĐ, TDTT và DL vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 1917/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 6 năm 2015 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển VH, GĐ, TDTT và DL vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm các thành viên có tên sau:
1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng ban chỉ đạo;
2. Bà Từ Thj Loan, Quyền Viên trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, tài chính, Thành viên;
5. Ông Vũ Thế Đức, Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp và Quy hoạch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thành viên;
6. Bà Võ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tài vụ, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Thành viên;
8. Ông Vũ Tuấn Dũng, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Thành viên;
9. Bà Trần Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Thành viên;
10. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thành viên.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác