Ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại

Ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2014 – 2020.
Chương trình này nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ trình độ, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đi công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài (Tùy viên văn hóa và cán bộ các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài) và nguồn nhân lực tham gia triển khai các hoạt động đối ngoại của Ngành trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
Theo đó, trong năm 2014, Bộ sẽ tiến hành đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại, kiến thức tổng hợp về văn hóa, thể thao, du lịch và ngoại ngữ cho 25 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó dự kiến 10 cán bộ, công chức, viên chức là nguồn Tùy viên văn hóa tại Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Liên Bang Nga và Hoa Kỳ; nguồn đi nhiệm kỳ các Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, tại Pháp và 15 cán bộ, công chức, viên chức tham gia triển khai các hoạt động đối ngoại của ngành).
Giai đoạn 2015 – 2020, mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại, kiến thức tổng hợp về văn hóa, thể thao, du lịch và ngoại ngữ cho khoảng 20 cán bộ, công chức, viên chức. Dự kiến trong giai đoạn này có tổng số 100 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng (trong đó dự kiến 30 cán bộ, công chức, viên chức là đối tượng nguồn Tùy viên văn hóa ở nước ngoài tại các địa bàn trọng điểm; đối tượng nguồn đi nhiệm kỳ các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và 70 cán bộ, công chức, viên chức tham gia triển khai các hoạt động đối ngoại của ngành).
Đối tượng tham gia Chương trình đào tạo gồm:
- Cán bộ, công chức, viên chức là đối tượng nguồn đi công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài (Tùy viên văn hóa và cán bộ các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài). Đầu vào đối tượng này đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1.2 mục III Kế hoạch số 1007/2013/KH-BVHTTDL ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Thực hiện “Đề án Triển khai Tùy viên văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013 – 2020” và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2014 – 2020.
- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia triển khai các hoạt động đối ngoại của ngành.
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố.
Các học viên sẽ được đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức bán tập trung để đảm bảo các chuyên đề và số tiết học theo quy định. Đồng thời các chuyên đề sẽ có nội dung phù hợp với từng đối tượng học viên. Học viên có thể học lý luận tại lớp theo chuyên đề, tổ chức seminar và thực hành, thực tế tại các địa điểm thích hợp.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác