Ban hành đề cương chi tiết, bộ công cụ điều tra, khảo sát nhanh thực trạng và nhu cầu về giáo dục đời sống gia đình

Ban hành đề cương chi tiết, bộ công cụ điều tra, khảo sát nhanh thực trạng và nhu cầu về giáo dục đời sống gia đình - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành đề cương chi tiết, bộ công cụ điều tra, khảo sát nhanh thực trạng và nhu cầu về giáo dục đời sống gia đình phục vụ việc xây dựng Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020 (tại Quyết định số 755/QĐ-BVHTTDL).
Mục tiêu của đánh giá nhanh nhằm đánh giá thực trạng nhận thức của công dân trong độ tuổi 20-60 về giáo dục đời sống gia đình trong thực hiện giáo dục và xã hội hóa các thành viên trong gia đình đặc biệt là người từ 01-08 tuổi; xác định nhu cầu của gia đình đối với việc cung cấp giáo dục đời sống gia đình. Đồng thời, đề xuất các bước tiếp theo trong việc xây dựng Đề án quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020 bao gồm nội dung cụ thể về giáo dục gia đình, khung chương trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị cung cấp loại hình giáo dục đời sống gia đình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị cung cấp loại hình giáo dục đời sống gia đình… phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của gia đình hiện nay.
Nhiệm vụ của điều tra, khảo sát tập trung vào phân tích thực trạng cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình của các tổ chức tư nhân và nhà nước tại hai địa bàn triển khai điều tra, khảo sát nhanh. Tìm hiểu nhu cầu của các gia đình đối với cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình nhằm giúp gia đình thực hiện tốt chức năng giáo dục và xã hội hóa các thành viên gia đình; đề xuất các bước tiếp theo trong xây dựng Đề án quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
Theo kế hoạch, điều tra, khảo sát nhanh được thực hiện từ tháng 3-6/2015 tại tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hải Phòng; mỗi tỉnh/thành phố chọn 1 huyện/quận, mỗi huyện/quận chọn 01 xã/phường để điều tra, khảo sát. Công cụ áp dụng trong đều tra, khảo sát gồm: Điều tra bằng bảng hỏi; phân tích tài liệu, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác