Ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả.

Ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả. - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 258/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01 của Bộ VHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả.
Bản kế hoạch công tác gồm 20 nội dung công việc, trong đó có hai nội dung có thời gian thực hiện từ năm 2016-2020, gồm: Ứng dụng công nghệ thong tin vào công tác ngăn ngừa và phòng chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên Internet; Xây dựng Bộ chỉ số quốc gia đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền đối với nền kinh tế quốc dân.
 Bên cạnh đó, một số nội dung quan trọng được thực hiện trong năm 2016, như: Xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020”; Xây dựng đề án truyền thông “Nâng cao nhận thức và ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan trong toàn xã hội giai đoạn 2016-2020”; Xây dựng quy chế quản lý tài sản quyền tác giả, quyền liên quan trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ VHTTDL...
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác