Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ VHTTDL năm 2016

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ VHTTDL năm 2016 - ảnh 1
Khu Nhà thờ Tam tổ Trúc Lâm (danh thắng Yên Tử) bị xâm hại hồi tháng 10/2015.
(Ảnh: báo Pháp luật)
(Cinet)- Quyết định số 4184/QĐ-BVHTTDL ngày 03/12/2015 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ VHTTDL năm 2016.
Việc ban hành kế hoạch nhằm mục đích xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trong năm 2016, tập trung theo dõi lĩnh vực trọng tâm về di sản văn hóa.
Nội dung theo dõi thi hành pháp luật bao gồm: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành (tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết với văn bản được quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản); Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật); Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân); Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.
Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi báo cáo Lãnh đạo Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý hoặc kiến nghị xử lý.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác