Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030”

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030” - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.
Kế hoạch gồm 5 nội dung chính: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Quy hoạch; Công tác quản lý nhà nước và xây dựng cơ chế, chính sách; Đào tạo nguồn nhân lực; Ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ; Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.
Về tổ chức phổ biến, tuyên truyền Quy hoạch bao gồm: tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quy hoạch; Phối hợp với Đài truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của mỹ thuật đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh công tác phê bình mỹ thuật nhằm giáo dục và định hướng thẩm mỹ cho nhân dân, đổi mới chương trình giáo dục mỹ thuật trong hệ thống các trường phổ thông với mục đích giáo dục thẩm mỹ và cảm thụ nghệ thuật phù hợp với từng đối tượng
Về công tác quản lý nhà nước và xây dựng cơ chế, chính sách: xây dựng văn bản quản lý nhà nước (xây dựng luật mỹ thuật, xây dựng Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và Danh nhân anh hùng dân tộc, xây dựng Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng tại địa phương); xây dựng cơ chế chính sách (xây dựng cơ chế đặc thù và cơ chế đầu tư và hỗ trợ cho việc bảo tồn và phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống của dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng chính sách sưu tầm, phục hồi và phát triển các loại hình mỹ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; xây dựng cơ chế phối hợp giữa ngành Mỹ thuật với ngành du lịch trong việc quảng bá du lịch thông qua các tác phẩm mỹ thuật; xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển thị trường mỹ thuật trong nước).
Về đào tạo nguồn nhân lực: thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về sáng tác, thể hiện tác phẩm cho các họa sỹ, nhà điêu khắc làm công tác quản lý, công tác nghiên cứu lý luận phê bình về mỹ thuật ở các cơ quan trung ương, địa phương; xây dựng cơ chế đãi ngộ đối với các họa sỹ, nhà điêu khắc có trình độ chuyên môn giỏi, có thành tích xuất sắc và đối với tài năng trẻ.
Về ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ: xây dựng dự án đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao cho hoạt động sáng tác, phục chế, sửa chữa tác phẩm mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng tại những nơi lưu giữ tác phẩm; xây dựng Đề án nghiên cứu về mỹ thuật ứng dụng, nghiên cứu khả năng ứng dụng vào sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa tiêu dùng.
Về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật: xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo Nhà triển lãm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Giai đoạn 2015-2020 sẽ thành lập Trung tâm tu sửa và phục chế tác phẩm mỹ thuật; thành lập Trung tâm giám định và đấu giá tác phẩm mỹ thuật; xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật đương đại tại Hà Nội; xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật tại Đà Nẵng; ưu tiên xây dựng Nhà triển lãm văn hóa nghệ thuật với trang thiết bị đạt tiêu chuẩn tại Hà Nội, Đà Nẵng (hoặc Thừa Thiên Huế) và thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2021 đến năm 2030: xây dựng Bảo tàng mỹ thuật tại các thành phố trực thuộc Trung ương; thành lập các Bảo tàng mỹ thuật tư nhân, các bộ sưu tập mỹ thuật tư nhân; đến năm 2030 xây dựng các công trình tượng đài, theo Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và Danh nhân anh hùng dân tộc; xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng theo Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng của địa phương đã được phê duyệt.
Việc ban hành Kế hoạch nhằm thực hiện thành công mục tiêu và định hướng của Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng thời xác định rõ nhiệm vụ cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Quy hoạch, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, địa phương, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Quy hoạch.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác