Ban hành kế hoạch xây dựng Chương trình Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam

Ban hành kế hoạch xây dựng Chương trình Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa có quyết định ban hành kế hoạch xây dựng Chương trình Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam.
Chương trình Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020 nhằm xây dựng nội dung và các hoạt động giáo dục đời sống gia đình hướng tới xây dựng con người Việt Nam “có nhân cách, có lối sống tốt đẹp, lành mạnh” góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Theo đó, nội dung kế hoạch gồm có:
Xây dựng Báo cáo tổng quan tài liệu, Khung khái niệm và Báo cáo đánh giá nhu cầu giáo dục đời sống gia đình.
Thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các chuyên gia tham gia xây dựng Chương trình.
Triển khai các hoạt động hỗ trợ như hội thảo, tham vấn chuyên gia lấy ý kiến đóng góp ở cấp trung ương và địa phương đảm bảo cho việc xây dựng khung Chương trình, văn bản Chương trình giáo dục đời sống gia đình đúng tiến độ và chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đìnhViệt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
T.H
    
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác