Ban hành Quy chế hoạt động của BTC Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2017

(Cinet) - Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Ban Tổ chức Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2017 Astana, Kazakhstan.
 
Ban hành Quy chế hoạt động của BTC Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2017 - ảnh 1
Triển lãm Thế giới EXPO 2017 sẽ diễn ra vào tháng 6/2017 tại Astana, Kazakhstan.

Tại Quyết định số 609/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức (BTC) Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2017, Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2017 Astana, Kazakhstan được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trưởng Ban Tổ chức chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc triển khai các hoạt động của Việt Nam tham gia EXPO 2017 theo Đề án "Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2017 Astana, Kazakhstan" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tham gia EXPO 2017; chỉ đạo công tác đối ngoại trong quá trình tham gia EXPO 2017, công tác tổ chức Ngày Quốc gia tại EXPO 2017;…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc triển khai các hoạt động của Ban Tổ chức; trực tiếp điều hành tại chỗ các công tác chuẩn bị, thi công, tham gia EXPO 2017, báo cáo Trưởng ban về tiến độ thực hiện; thừa ủy quyền của Trưởng ban Tổ chức triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Tổ chức; tiếp xúc, đàm phán với các đối tác quốc tế về việc Việt Nam tham gia EXPO 2017;…

Thành viên Ban Tổ chửc: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Tổ chức phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Tổ chức, bao gồm: Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan mình liên quan đến công tác chuẩn bị và tham gia EXPO 2017; tham gia các buổi họp của Ban Tổ chức (trường hợp vắng mặt cần ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự và báo cáo Trưởng ban); báo cáo Trưởng ban Tổ chức khi được yêu cầu về tiến độ triển khai thực hiện các công việc được giao.

Quyết định nêu rõ, thành viên Ban Tổ chức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Đồng thời, Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ./.

AV


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác