Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Cinet) - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn, tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ VHTTDL và các cá nhân khác có liên quan; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và các tổ chức khác có liên quan.
 
Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ảnh 1
Ông  Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Nam Nguyễn

Cụ thể, Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Bộ (Người phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của Bộ VHTTDL); Người được Bộ trưởng ủy quyền thực hiện phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng Người phát ngôn trả lời và cung cấp thông tin cho báo chi về những vấn đề cụ thể được giao.

Người đứng đầu Tổng cục, Cục thuộc Bộ phát ngôn trong trường hợp cần cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được phụ trách.

Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bao gồm: Tổ chức họp báo; Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử, Trang tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của Bộ VHTTDL hoặc của cơ quan quản lý trực thuộc Bộ; Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; Cung cấp thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí ở Trung ương, tại các buổi họp báo Chính phủ thường kỳ do Văn phòng Chính phủ hoặc địa phương tổ chức; Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Ít nhất 3 tháng một lần Bộ sẽ tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Trường hợp cần thiết, Bộ VHTTDL tổ chức thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức và tại các buổi họp báo Chính phủ thường kỳ do Văn phòng Chinh phủ tổ chức.

Các nội dung chủ yếu cung cấp cho báo chí gồm: Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; chương trình hành động của Bộ; hoạt động chủ yếu của Lãnh đạo Bộ; kết quả, thành tích trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL; Quan điểm và ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề quan trọng được dư luận báo chí và xã hội quan tâm; Các kế hoạch, chương trình công tác; nội dung hội nghị, cuộc họp của Bộ VHTTDL cần tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, ngành và nhân dân; Các hoạt động đối nội, đối ngoại khác của Bộ VHTTDL cần công bố với báo chí do Bộ trưởng quyết định.

Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng về thông tin báo chí. Quyết đinh này có hiệu lực từ ngày 23/6/2017 và thay thế Quyết định số 44/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 16/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác