Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi nhà làm việc của thư ký, bảo vệ, bác sĩ tại di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi nhà làm việc của thư ký, bảo vệ, bác sĩ tại di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam - ảnh 1
Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam.
(Cinet)- Công văn số 2677/BVHTTDL-DSVH ngày 07/7 của Bộ VHTTDL gửi Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, tỉnh Tây Ninh về thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi nhà làm việc của thư ký, bảo vệ, bác sĩ tại di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.
Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 113/TTr-BQL, Bộ VHTTDL thỏa thuận và đề nghị thống nhất tên gọi hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi nhà làm việc của thư ký, bảo vệ, bác sỹ tại di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (bao gồm 03 nhà làm việc của thư ký và bác sỹ, 03 nhà bảo vệ). Tuy nhiên, Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, tỉnh Tây Ninh cần lưu ý một số vấn đề:
Cần hoàn thiện Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Bổ sung vào hồ sơ bộ ảnh chụp hiện trạng vị trí phục hồi các công trình, Biên bản xin ý kiến nhân chứng và tư liệu lịch sử khác có liên quan.
Bộ VHTTDL yêu cầu Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, tỉnh Tây Ninh triển khai các bước tiếp theo của việc phục hồi nhà làm việc của thư ký, bảo vệ, bác sỹ tại di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam theo quy định hiện hành.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác