Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích chùa Phụng Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích chùa Phụng Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Chùa Phụng Sơn, quận 11, TP Hồ Chí Minh
(Cinet) – Văn bản số 1198/BVHTTDL-DSVH ngày 08/4/2016 về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu di tích chùa Phụng Sơn, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ VHTDL nhận được Công văn số 1128/SVHTT- TTBTDT ngày 14/3/2016 của Sở VHTT thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thẩm định Báo cáo lcinh tế kỹ thuật tu sửa mái hậu Chính điện và Trai đường chùa Phụng Sơn (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 22/3/2016). Sau khi nghiên cứu, Bộ VHTTDL đồng ý thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bố di tích chùa Phụng Sơn, bao gồm các nội dung: tu sửa mái Chính điện (thay mới ngói âm dương, diềm mái ngói lưu ly tráng men; thay mới máng xối, rui, một sô hoành và 02 kèo; chông mối); tu sửa Trai đường (thay mới ngói âm dương, diềm mái ngói lưu ly tráng men; thay mới máng xối, rui, một số hoành và 08 cột; chống mối).
Sở VHTT Thành phố Hồ Chí Mình cần lưu ý: Các hạng mục tu bố cần được bao che, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công. Hồ sơ cần bố sung: các căn cứ pháp lý thực hiện Báo cáo (trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích); thuyết minh phương án tu bố di tích; bản vẽ giải pháp thi công thay mới 08 cột gỗ của hạng mục Trai đường.
NLH
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác