Báo cáo tiến độ triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thư viện

(Cinet) - Chiều 12/7, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã diễn ra cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thư viện dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái.
 
Báo cáo tiến độ triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thư viện - ảnh 1
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì cuộc họp.

Theo đó, việc triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đang được thực hiện theo đúng kế hoạch. Sau khi được thành lập vào ngày 30/12/2016, Tổ công tác lập đề nghị xây dựng Luật Thư viện đã tiến hành các công việc: Họp góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thư viện; Gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành, các sở VHTTDL, các đối tượng chịu sự tác động của Luật Thư viện; Gửi hồ sơ đăng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL; Họp một số thành viên chủ chốt Tổ công tác tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu, chỉnh lý hồ sơ.

Tổ công tác đã chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết 15 năm việc thi hành Pháp lệnh thư viện; Rà soát, tổng hợp lại các vấn đề, nội dung UBTV QH khóa XIII đã có ý kiến đối với dự thảo Luật trình năm 2012; Xây dựng nội dung của chính sách để đưa vào đề nghị xây dựng Luật; Xây dựng dự thảo đánh giá tác động của chính sách, dự kiến các nguồn lực và điều kiện đảm bảo thi hành và tổng hợp ý kiến, góp ý; Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thư viện.
 
Báo cáo tiến độ triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thư viện - ảnh 2
Quang cảnh cuộc họp.

Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật thư viện gồm: Dự thảo Tờ trình Chính phủ; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật; Báo cáo tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Thư viện; Dự thảo Đề cương dự thảo Luật; Bản tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, Báo cáo tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Thư viện; Đề cương dự thảo Luật.

Trong tổng số 192 đơn vị, cá nhân lấy ý kiến góp ý, có 161 đơn vị gửi văn bản trả lời, đạt tỷ lệ 83,9%. Các ý kiến góp ý đều khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Thư viện.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Tổ công tác đã tiếp tục đưa ra các ý kiến góp ý. Trong đó, hầu hết các ý kiến đều nhất trí với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, đồng thời lưu ý về các vấn đề như: việc lượng hóa các yếu tố tác động; tính tương thích với các yếu tố quốc tế;…

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đề nghị bộ phận soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Hồ sơ. Bên cạnh đó, nên lượng hóa các yếu tố để tăng tính thuyết phục, làm cho Hồ sơ có tính khả thi hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ để Luật Thư viện sớm được thông qua./.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác