Bảo dưỡng cây xanh tại di tích Ao Bà Om, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Bảo dưỡng cây xanh tại di tích Ao Bà Om, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - ảnh 1
Di tích Ao Bà Om (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2796/BVHTTDL-DSVH ngày 14 tháng 7 năm 2015 về việc bảo dưỡng cây xanh tại di tích Ao Bà Om, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Theo đó, sau khi nhận được Tờ trình số 179/TTr-SVHTTDL ngày 10/6/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về việc đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án bảo quản, tu bổ di tích Ao Bà Om thuộc phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho hạng mục: Bảo dưỡng cây xanh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhát với phương án bảo dưỡng cây xanh tại di tích Ao Bà Om (bảo dưỡng 61 cổ thụ hiện trạng, trồng dặm bổ sung 100 cây Dầu).
Tuy nhiên, tại Công văn số 1537/BVHTTDL-DSVH ngày 21/4/2015, Bộ VHTTDL đã thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng cây xanh nêu trên, do đó, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà VInh cần hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh. Đồng thời, Sở cần yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ yêu cầu kỹ thuật nêu tại hồ sơ thiết kế và có sự giám sát của chuyên gia lâm nghiệp trong quá trình bảo dưỡng, trồng mới cây xanh.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác