Bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số có dân số dưới 1000 người

Bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số có dân số dưới 1000 người - ảnh 1
Trang phục dân tộc Pu Péo.
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã phê duyệt Kế hoạch số 2318/KH-BVHTTDL (ngày 11/6/2015) về xây dựng Dự án “Bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số có dân số dưới 1000 người: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, B’râu, Ơ Đu”.
Việc xây dựng Dự án nhằm triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, đặc biệt cụ thể hóa Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”. Tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện trong việc bảo tồn, phát huy khẩn cấp văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người. Từng bước xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiếu số có số dân dưới 1000 người; có kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện.
Theo Kế hoạch được phê duyệt, đơn vị chủ trì là Vụ Văn hóa dân tộc, các đơn vị phối hợp gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế; Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Sở VHTTDL các địa phương có dân tộc dưới 1000 người sinh sống (Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Nghệ An, Kon Tum).
Dự án sẽ được trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trong Quý III/2015.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác