Biên soạn sách tham khảo phục vụ tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm

Biên soạn sách tham khảo phục vụ tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm - ảnh 1
 (nguồn: internet)
(Cinet)- Kế hoạch số 3517/KH-BVHTTDL ngày 26/8/2015 của Bộ VHTTDL về việc biên soạn sách tham khảo phục vụ tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.
Với mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước về gia đình, là tài liệu tuyên truyền có giá trị và định hướng nội dung tuyên truyền về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm của các địa phương, việc biên soạn sách sẽ thực hiện trong quý III, quý IV năm 2015.
Bộ VHTTDL phân công Vụ Gia đình chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai, thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ biên tập và mời chuyên gia xây dựng nội dung và góp ý sách; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động biên soạn sách.
Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp và tham gia việc biên soạn sách.
Dự kiến công việc và tiến độ thực hiện: Tháng 8 năm 2015, xây dựng các văn bản trình lãnh đạo Bộ phê duyệt triển khai hoạt động, thành lập Hội đồng thẩm định sách gồm lãnh đạo Vụ Gia đình và các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan, thành lập Ban Tổ chức biên soạn sách, mời chuyên gia, dự trù kinh phí thực hiện hoạt động biên soạn sách tham khảo phục vụ tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm; xây dựng đề cương sách.
Tuần 3 tháng 9/2015, tổ chức họp góp ý đề cương chi tiết sách.
Tuần 4 tháng 9/2015, hoàn thiện đề cương sách, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Tháng 10, 11/2015, xây dựng nội dung chi tiết cuốn sách, thuê chuyên gia viết chuyên đề; tổ chức họp góp ý dự thảo.
Tuần 2 tháng 12/2015, hoàn thiện cuốn sách và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.  
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác