Biên soạn tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Biên soạn tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: hanoi.gov.vn)
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1878/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch biên soạn bộ tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
Theo đó, biên soạn tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm phục vụ bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp trên phạm vi toàn quốc.
Tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình gồm 12 bài. Cụ thể, Bài 1: Chủ trương, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống bạo lực gia đình; Bài 2: Chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam; Bài 3: Các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện bảo đảm công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam; Bài 4: Kinh nghiệm phòng, chống bạo lực gia đình trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam; Bài 5: Tổng quan tình hình bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay và dự báo xu hướng bạo lực gia đình đến năm 2020; Bài 6: Ý nghĩa của công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay; Bài 7: Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; Bài 8: Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam; Bài 9: Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức xã hội và cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam; Bài 10: Công tác xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình; Bài 11: Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Bài 12: Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, khen thưởng về phòng, chống bạo lực gia đình.
Theo Kế hoạch, thời gian biên soạn từ tháng 6 đến tháng 12/2016. Vụ Gia đình chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nội dung chuyên môn; chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Bộ và cơ quan có liên quan triển khai tài liệu bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
Trước đó, để góp phần đảm bảo cho Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đi vào cuộc sống, nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, tổ chức xã hội trong việc đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác chung giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc về bình đẳng giới, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, Dự án thành phần VNM0014, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã biên soạn bộ tài liệu tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”, cung cấp những kiến thức chung về phòng, chống bạo lực giađình; công tác chỉ đạo, giám sát tổ chức thực hiện Luật PCBLGĐ của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Đảng, Quốc hội và cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị-xã hội.
Nguyên Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác