Biên tập, in, phân phối sách “Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình hiện nay”

(Cinet) – Việc biên tập, in, phân phối sách “Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình hiện nay” nhằm cung cấp, phổ biến những thông tin, kiến thức, số liệu về thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình hiện nay.
 
Biên tập, in, phân phối sách “Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình hiện nay” - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: baoquangninh)

Theo nội dung Quyết định số 1990/QĐ-BVHTTDL ngày 18/5, Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoach biên tập, in, phân phối sách “Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình hiện nay”.

Cuốn sách “Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình hiện nay” được biên tập, in, phân phối nhằm cung cấp, phổ biến những thông tin, kiến thức, số liệu về thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình hiện nay để làm tài liệu trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực gia đình tại các cấp.

Theo kế hoạch, cuốn sách “Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình hiện nay” sẽ được in với số lượng 6.500 quyển và phân phối cho các đơn vị như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao 63 tỉnh/thành phố (mỗi đơn vị 100 cuốn); Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức Trung ương (50 cuốn); Các Cục, Vụ, cơ quan đơn vị thuộc Bộ (50 cuốn); Lưu Vụ Gia đình (100 cuốn).

Cuốn sách “Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình hiện nay” dự kiến sẽ được biên tập, in, phân phối trước ngày 30/11/2017./.

AV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác