Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm nơi ở của Bác Hồ tại Tân Trào (Tuyên Quang)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ (Tuyên Quang).
 

Tuyên Quang được xem là Thủ đô khu giải phóng và kháng chiến, là nơi mà Bác Hồ và Trung ương Đảng đã sống và lãnh đạo cả nước đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân.
 
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm nơi ở của Bác Hồ tại Tân Trào (Tuyên Quang) - ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm nơi ở của Bác Hồ tại Tân Trào (Tuyên Quang) - ảnh 2
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dâng trà và thỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ (Tuyên Quang)

Đây cũng chính là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử quan trọng, trong đó có di tích Nha Thông tin, cơ quan tiền thân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày hôm nay.
 
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm nơi ở của Bác Hồ tại Tân Trào (Tuyên Quang) - ảnh 3
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang kính cẩn nghiêng mình trước Đền thờ Bác Hồ.

Tại Đền thờ Bác Hồ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chia sẻ cảm xúc trong sổ ghi cảm tưởng: "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin được tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác".

Trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng cùng tất cả các thành viên trong đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
 
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm nơi ở của Bác Hồ tại Tân Trào (Tuyên Quang) - ảnh 4
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm nơi ở của Bác Hồ tại Tân Trào (Tuyên Quang) - ảnh 5
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dẫn đầu đoàn công tác Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đến thăm và chụp hình lưu niệm tại Lán Nà Nưa (Tân Trào, Tuyên Quang).

Tiếp đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng đoàn cũng đã đến dâng hương tại Lán Nà Nưa (Tân Trào, Tuyên Quang). Lán Nà Nưa là nơi Bác Hồ đã ở và làm việc trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/1945 để chỉ đạo và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa và giành chính quyền trong cả nước.

Theo Tổ Quốc

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác