Bộ VHTTDL có ý kiến về việc xây dựng tượng đài Anh hùng vũ trụ VIKTOR GORBATKO

(Cinet) - Xây dựng tượng đài Anh hùng vũ trụ VIKTOR GORBATKO là người còn sống là điều chưa có thông lệ và tiền lệ ở Việt Nam,  Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận cân nhắc.
 
Bộ VHTTDL có ý kiến về việc xây dựng tượng đài Anh hùng vũ trụ VIKTOR GORBATKO - ảnh 1
Anh hùng vũ trụ VIKTOR GORBATKO (Ảnh: spacefacts.de

Tại Văn bản số 806/BVHTTDL-MTNATL ngày 03/3 gửi UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ VHTTDL đã có ý kiến về việc xây dựng tượng đài Anh hùng vũ trụ VIKTOR GORBATKO.

Văn bản nêu rõ, căn cứ khoản b điều 20 và điều 27 Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Các công trình tượng đài tranh hoành tráng có quy mô nhỏ nằm trong khuôn viên các cơ quan đơn vị, trường học... thuộc thẩm quyền quản lý, cấp giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về quy trình triển khai các bước thi công xây dựng tượng đài được quy định tại Chương IV: Tượng đài, tranh hoành tráng của Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Hiện nay anh hùng vũ trụ VIKTOR GORBATKO còn sống. Theo thông lệ và tiền lệ ở Việt Nam là không xây dựng tượng đài người còn sống. Vì vậy, Bộ VHTTDL đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cân nhắc.

MQ
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác