Bộ VHTTDL: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Nhiếp ảnh

(Cinet) -  Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định số 3186/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thay thế thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Bộ VHTTDL: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Nhiếp ảnh - ảnh 1
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thay thế thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2016. (Ảnh: Anh Vũ)

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế ở cấp Trung ương bao gồm: Thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam; Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế ở cấp tỉnh, gồm: Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm); Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Các thủ tục hành chính cấp trung ương có số thứ tự 35, 36, 37, 38 tại mục A4 và các thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự 18, 19, 20, 21 tại mục A3 ban hành kèm theo Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
 
Anh Vũ
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác