Bộ VHTTDL ký kết phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020

Bộ VHTTDL ký kết phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020 - ảnh 1
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (đứng) phát biểu tại buổi làm việc và ký kết phối hợp. Ảnh: Hà Tuấn
(Cinet)- Chiều ngày 28/7, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2009-2014. Cũng tại buổi làm việc, hai Bên đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020.
Chỉ đạo sát sao, tuyên truyền rộng khắp
Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp số 3127/CTPH-HND-BVHTTDL (ký ngày 18/9/2009) giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ VHTTDL về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch cho thấy về cơ bản Hội Nông dân Việt Nam, Bộ VHTTDL đã thực hiện tốt các nội dung, chương trình phối hợp, cùng chỉ đạo Hội Nông dân và Sở VHTTDL các tỉnh/thành thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2010-2015; Chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong cả nước lồng ghép nội dung Chương trình phối hợp với việc thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về “Hội Nông dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020” cùng với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành TW Đảng (KhóaX) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
Hai ngành luôn chú trọng gắn nội dung chương trình phối hợp với phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; Làng, bản, thôn, xóm văn hóa và việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo của địa phương. Chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức kiếm tra đánh giá định kỳ, định hướng xây dựng, phát triển phong trào. Vì vậy, trong 5 năm qua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã phát triển sôi nổi, rộng khắp trong đời sống nhân dân.
Bộ VHTTDL ký kết phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020 - ảnh 2
Quang cảnh buổi làm việc và ký kết phối hợp. Ảnh: Hà Tuấn
Trong công tác tuyên truyền, hai ngành đã chú trọng đổi mới các hình thức, nội dung tuyên truyền như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, xây dựng các mô hình, tố chức hội thi dưới hình thức sân khấu hóa, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh... Hàng năm phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng cho người dân về ứng xử văn minh, cách thức làm dịch vụ ở các khu điểm du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch; phát huy các nghề truyền thống nhằm phục vụ cho phát triển du lịch bền vững; nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng gia đình nông dân văn hóa. Tổ chức các đợt truyền thông bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc gắn với việc tổ chức các lễ hội truyền thống tại các địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Những kết quả cụ thể
Trong hoạt động văn hoá, văn nghệ, các phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triến rộng rãi trong từng thôn, xóm. Hàng nghìn nhóm, Câu lạc bộ văn nghệ như: các Câu lạc bộ thơ, Câu lạc bộ ca nhạc, Đờn ca tài tử, Quan họ, Dân ca Nghệ Tĩnh, các chiếu Chèo... của những người yêu thơ và ca hát được hình thành và duy trì tổ chức sinh hoạt thường xuyên. Tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành Hội, hiện nay toàn quốc có khoảng 6.371 đội văn nghệ xã, 20.134 câu lạc bộ văn hóa thôn, bản, 7.779 các câu lạc bộ nông dân.
Hội Nông dân các cấp cùng ngành văn hóa đã tổ chức các cuộc thi như: Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” (63/63 tỉnh/thành tham gia Liên hoan), hội thi “Nhà nông đua tài”, hội thi “Nông dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”, giao lưu các Câu lạc bộ thơ, hát Chèo...; Tích cực tham gia việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tại địa phương. Nhiều địa phương đã thực hiện Đề án “Khôi phục và phát triển Nghệ thuật truyền thống”, Tiếng hát vành đai xanh, Tiếng hát đêm trăng rằm, Tiếng hát đồng quê được tổ chức thường niên, rộng khắp ở nhiều tỉnh, thành. Nhiều tỉnh cũng đã tổ chức Hội thi “Chi hội trưởng giỏi”, “Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân số & Phát triển”, “Câu lạc bộ pháp lý”,... đây là những phong trào, hoạt động hết sức hiệu quả trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ của các tỉnh, thành Hội.
Bộ VHTTDL ký kết phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020 - ảnh 3
Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hà Tuấn
Hoạt động phối hợp trong công tác gia đình cũng đạt những kết quả tích cực trong việc xây dựng gia đình văn hóa; Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; Phòng chống bạo lực gia đình cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể, phong trào thực hiện 6 chuẩn mực gia đình nông dân văn hóa đã và đang là động lực thúc đẩy phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá” trong cả nước. Các cấp Hội đã bám sát tiêu chuẩn gia đình văn hoá đế tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự chuyển biến nhận thức sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí của xây dựng gia đình nông dân no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Kết quả tính đến hết năm 2014, cả nước có 15.865.654 gia đình được công nhận là “Gia đình văn hóa” trên tổng số 21.123.234 hộ gia đình.
Với chủ đề “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình Việt Nam”, các cấp Hội đang là lực lượng nòng cốt triến khai các hoạt động Đề án “Giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, xây dựng gia đình văn hoá”. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả nhiều loại hình mô hình gia đình văn hóa, như Câu lạc bộ nam nông dân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ gia đình nông dân phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, tố hòa giải tại các thôn, xóm. Hoạt động của các mô hình trên đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức, lối sống trong gia đình nông dân, nông thôn… Công tác phòng, chổng bạo lực gia đình cũng được đẩy mạnh với việc tích cực tuyên truyền thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới; đã xây dựng được hàng trăm mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trên địa bàn, thành lập hàng ngàn câu lạc bộ phòng chổng bạo lực gia đình với hàng trăm nghìn hội viên, góp phần làm giảm nhẹ các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, hạn chế nhiều vụ bạo lực xảy ra.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân đã và đang phát huy tích cực tại các làng quê. Với phương châm mỗi hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp 2 đến 5 hộ nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo và hộ khó khăn ít giúp hộ khó khăn nhiều. 5 năm qua, hội viên, nông dân các tỉnh, thành đã giúp nhau hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu ngày công và hàng triệu con giống. Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ chính sách, cán bộ, hội viên nông dân cả nước đã ủng hộ số tiền hàng chục tỷ đồng và hàng vạn ngày công; giúp hơn 150 nghìn hộ nông dân thoát được nghèo, trên 1 triệu hộ nghèo cải thiện điều kiện nhà ở.
Bộ VHTTDL ký kết phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020 - ảnh 4
Hai Bên mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình phối hợp giữa các cấp Hội Nông dân và Ngành VHTTDL trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ảnh: Hà Tuấn
Trong hoạt động thể dục thể thao, tính đến năm 2014, hầu hết các xã, phường, thị trấn có các hoạt động thể dục, thể thao, câu lạc bộ hoặc nhà văn hóa thể thao, khoảng 46% xã, phường, thị trấn có sân chơi, bãi tập. Thể dục, thể thao quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi có những bước tiến đáng kể; số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên khoảng 28%, gia đình thể thao khoảng 20%. Phong trào thể dục, thể thao người cao tuổi phát triển mạnh và được duy trì thường xuyên với khoảng 9.500 câu lạc bộ.
Các phong trào thể dục thể thao tại địa phương luôn luôn được gắn với các Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đế phát triển rộng rãi, vận động người dân tự chọn một môn thể thao hoặc một hình thức tập luyện phù hợp với mục tiêu nâng cao sức khỏe.
Các địa phương cũng đã đặc biệt quan tâm tới việc phát triến, bảo tồn các môn thế thao truyền thống, thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian như: bóng đá, bóng chuyền nông dân, nhảy bao bố, bắt vịt, chạy cà kheo, pháo đất, bắn nỏ, bắn ná, đẩy gậy, tung còn, lân sư rồng… đồng thời, một số địa phương có điều kiện đã quan tâm phát triển một số môn thể thao giải trí mới như: leo núi giả, vũ đạo giải trí, mô tô nước, dù lượn, diều bay có động cơ, ô tô địa hình, câu cá thể thao, E-Sport...
Hoạt động du lịch cũng được quan tâm, đặc biệt là hoạt động du lịch nông thôn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò của việc phát triển du lịch tại địa phương. Khuyến khích các hộ nông dân có điều kiện về cơ sở vật chất, vốn tham gia kinh doanh du lịch với loại hình sinh thái nông thôn tại địa phương. Đồng thời xây dựng nếp sống văn minh, sạch - đẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường, giâm, thậm trí có nơi không còn tình trạng cò mồi, chèo kéo du khách tại các vườn cây ăn trái và các khu, điếm du lịch trên địa bàn.
Bộ VHTTDL ký kết phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020 - ảnh 5
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tặng hoa Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: Hà Tuấn
Phấn đấu 2020, 50% số xã đạt “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”
Bên cạnh việc đánh giá những thành tựu, chỉ ra tồn tại, hạn chế, Bộ VHTTDL và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới để phối hợp chỉ đạo thực hiện trong thời gian 2015-2020, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” với mục tiêu phấn đấu cuối năm 2020 có 50% số xã trong cả nước đạt được tiêu chí này.
Bên cạnh đó, giai đoạn 2015-2020 tiếp tục tổ chức các hội diễn văn nghệ, đại hội TDTT; hội thi, ngày hội văn hóa, thế thao và du lịch các dân tộc vùng, miền như: Hội thi “Tiếng hát đồng quê”; Đại hội TDTT, Giải bóng chuyền nông dân Cúp “Bông lúa vàng”, Giải bóng đá nông dân từ cơ sở đến tỉnh và tham gia các giải do Trung ương tổ chức…
Tại buổi làm việc, hai Bên cũng nêu ra một số giải pháp chủ yếu, thông qua các nội dung phối hợp giai đoạn 2015-2020 và tiến hành ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020.
Nguyên Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác