Bộ VHTTDL: Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016

Bộ VHTTDL: Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016 - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Kế hoạch số 649/KH-BVHTTDL ngày 04/3/2016 về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016 của Bộ VHTTDL.
Mục đích của việc tổ chức hoạt động này nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016, gắn với kỷ niệm trong tháng 3, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam.
Theo đó, nội dung của kế hoạch bao gồm: Xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc như xây dựng, phát sóng các video clip, tổ chức thực hiện chuyên đề “Gia đình hạnh phúc” trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em; Tuyên truyền trên các báo liên quan, tổ chức tuyên truyền trên các báo, tạp chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung tập trung tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc, chủ đề, thông điệp riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016; Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Gương người tốt, việc tốt; chuyện thực, việc thực, kinh nghiệm, mô hĩnh hay về các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng; Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Tổ chức treo băng rôn, pa - nô, áp phích tuyên truyền chủ đề, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016.
Vụ Gia đình chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động cụ thể được phân công tại Kế hoạch này.
Văn phòng Bộ hướng dẫn kinh phí thực hiện các hoạt động; chủ trì phối hợp với Vụ Gia đình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch.
Các cơ quan báo chí, Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng nội dưng, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016.
Các đơn vị thuộc Bộ chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016 theo Hướng dẫn số 267/BVHTTDL-GĐ ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác