Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn khoa học và công nghệ năm 2014

Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn khoa học và công nghệ năm 2014 - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: MU
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ năm 2014 cho các đại biểu đại diện cho 68 đơn vị chức năng, lãnh đạo các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, cán bộ phụ trách khoa học các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.
Theo đó, trong 02 ngày 24 - 25/9, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe giới thiệu nội dung các chuyên đề như: Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL nhằm thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ về phát triển khoa học và công nghệ; Công tác quản lý và nghiên cứu khoa học của Bộ VHTTDL; Giới thiệu nội dung Thông tư số 05/2013/QĐ-BVHTTDL ngày 29/7/2013 Quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ VHTTDL...
Trong những năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, hạn chế về kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ nhưng với phương châm “Phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình hiệu quả, bền vững”, Bộ VHTTDL đã triển khai tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiều đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Đánh giá chung cho thấy, các công trình nghiên cứu đã phản ánh tương đối toàn diện kết quả công tác quản lý nhà nước và thực tiễn hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực văn hoá đã phản ánh được đời sống văn hoá của nhân dân, nhiều giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc được bảo vệ và phát huy, nhiều chuẩn mực văn hoá, đạo đức mới được hình thành; phong trào, hoạt động văn hoá, truyền thống văn hoá gia đình, dòng họ, cộng đồng... được phản ánh rõ nét; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hoá tâm linh của nhân dân được đánh giá trên nhiều khía cạnh, những nguyên nhân của thành công và hạn chế cũng được phản ánh cụ thể trong kết quả của các công trình nghiên cứu...
Kết quả của các công trình đã có những đóng góp quan trọng cho công tác quản lý Nhà nước, xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách của toàn ngành trong giai đoạn mới. Nhiều kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, di sản góp phần trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc. Nhiều công trình nghiên cứu đã được triển khai ứng dụng, mang lại hiệu quả kinh tế đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì do nhiều nguyên nhân khác nhau mà hoạt động khoa học và công nghệ vẫn còn một số hạn chế, chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy, chưa tạo sự gắn kết có hiệu quả giữa nghiên cứu với ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước và với tổ chức hoạt động thực tiễn.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo viên hướng dẫn cơ sở pháp lý, quy trình thủ tục thực hiện và yêu cầu hồ sơ đối với các công trình nghiên cứu cấp Bộ; Hướng dẫn trình bày Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (áp dụng cho trường hợp nghiệm thu cấp Bộ); Hướng dẫn xây dựng xây dựng hồ sơ thuyết minh dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCQG); Giới thiệu hoạt động của Trang thông tin điện tử Quản lý nghiên cứu Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL - Cách thức truy cập và khai thác dữ liệu…
Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn khoa học và công nghệ năm 2014 - ảnh 2
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MU

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, TS Đặng Thị Bích Liên chỉ rõ, lĩnh vực du lịch trong những năm qua đã có các công trình nghiên cứu mang tính thực tiễn: Xây dựng các tiêu chí và phương pháp thống kê du lịch và các giải pháp triển khai thương hiệu du lịch Việt Nam, do đó đề nghị triển khai ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của ngành, đồng thời, tập trung nghiên cứu phát triển du lịch trong mối quan hệ với bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; chú trọng đối với di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, giá trị truyền thống làng quê Việt Nam và văn hoá dân tộc ít người; phát triển du lịch trong mối quan hệ với phát triển thể thao và với các khu bảo tồn thiên nhiên, các rừng quốc gia..
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cũng yêu cầu cần phải đổi mới trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ theo những quy định mới của Luật Khoa học và Công nghệ. Các đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phải bám sát: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL; Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu theo hình thức các chương trình mang tính tổng thể và hệ thống để giải quyết cơ bản những vấn đề quan trọng, cấp bách của ngành, lĩnh vực.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác