Cấp Giấy phép biểu diễn đối với các tác phẩm do nhà nước đặt hàng sáng tác thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cấp Giấy phép biểu diễn đối với các tác phẩm do nhà nước đặt hàng sáng tác thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Quyết định số 2743/QĐ-BVHTTDL ngày 14/8 của Bộ VHTTDL về việc cấp Giấy phép biểu diễn đối với các tác phẩm do nhà nước đặt hàng sáng tác thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.  
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”; Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn thực hiện việc cấp Giấy phép biểu diễn cho các đơn vị nghệ thuật và các đơn vị tố chức biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc biểu diễn các tác phẩm do nhà nước đặt hàng sáng tác thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2977/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật lĩnh vực Nghệ thuật biếu diễn.
Các đơn vị nghệ thuật và các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác