Chỉ định Tổng đạo diễn chương trình Khai mạc các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2016.

Chỉ định Tổng đạo diễn chương trình Khai mạc các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2016. - ảnh 1
Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn
là Tổng Đạo diễn hai chương trình
(Cinet)- Quyết định số 948/QĐ-BVHTTDL ngày 16/3 của Bộ VHTTDL về việc chỉ định Tổng đạo diễn chương trình Khai mạc các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2016 và Công bố, trao bằng chứng nhận của UNESCO về Nghi lễ và trò chơi Kéo co - di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Chỉ định Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là Tổng Đạo diễn chương trình Khai mạc các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2016 và Công bố, trao bằng chứng nhận của UNESCO về Nghi lễ và trò chơi Kéo co - di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Tổng Đạo diễn có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2016 xây dựng nội dung công việc, lập dự toán và tổ chức thực hiện chương trình Khai mạc các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2016 và Công bố, trao bằng chứng nhận của UNESCO về Nghi lễ và trò chơi Kéo co - di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo Kịch bản được phê duyệt.
Kinh phí trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2016 của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và thực hiện theo quy định hiện hành.
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Đăng Chương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác