Chỉ định Tổng đạo diễn chương trình Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”

Chỉ định Tổng đạo diễn chương trình Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” - ảnh 1
Ông Nguyễn Đăng Chương, Tổng Đạo diễn chương trình Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2015. Ảnh: Hà Tuấn
(Cinet)- Quyết định số 3661/QĐ-BCĐ ngày 27/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc chỉ định Tổng đạo diễn chương trình Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 3088/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Quyết định số 3564/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”; Kế hoạch số 4154/KH-BVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”; đồng thời xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định chỉ định Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là Tổng đạo diễn chương trình Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Tổng Đạo diễn có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” xây dựng nội dung công việc, lập dự toán và tổ chức thực hiện chương trình Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo Kịch bản được phê duyệt.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác