Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(Cinet) - Quyết định số 126/QĐ-BVHTTDL ngày 16/1 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Các nhiệm vụ thực hiện bao gồm: “Xây dựng cơ sở dữ liệu về các ngành công nghiệp văn hóa (Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa)” do Tổng cục Du lịch, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở chủ trì; “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp văn hóa” do Vụ Đào tạo chủ trì; “Xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia cho các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam” do Cục Bản quyền tác giả chủ trì.

Các đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện; lập kế hoạch triển khai chi tiết, dự toán ngân sách thực hiện và đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Báo cáo tiến độ và kết quả về Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL.

Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác