Chủ trưong xây dựng tượng đài tại Di tích lịch sử Hoài Đức - Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Chủ trưong xây dựng tượng đài tại Di tích lịch sử Hoài Đức - Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. - ảnh 1
Di tích lịch sử Hoài Đức - Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
(Ảnh: Internet)
(Cinet)- Văn bản số 1251/BVHTTDL- DSVH ngày 13/4 của Bộ VHTTDL về Chủ trưong xây dựng tượng đài tại Di tích lịch sử Hoài Đức - Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 873/UBND- VXDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị thỏa thuận chủ trương xây dựng tượng đài tại Di tích lịch sử cách mạng Hoài Đức - Bắc Ruộng, xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (kèm hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Ngày 24 tháng 7 năm 2001 Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin có Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020, trong đó xác định “Đối với di tích lưu niệm, lịch sử quân sự.... Sử dụng các hình thức ghi nhận sự kiện như dựng bia, bia đài. Hạn chế việc xây dựng tượng đài Mặt khác, số lượng khách tham quan di tích không nhiều, khả năng phát huy, tuyên truyền của tượng đài sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét, cân nhắc việc xây dựng tượng đài tại phần diện tích mở rộng của di tích lịch sử Hoài Đức - Bắc Ruộng để ưu tiên đầu tư tu bổ Các di tích gốc, bia kỷ niệm chiến thắng hiện có tại di tích. Đối với việc nâng cấp Nhà trưng bày cần làm rõ số lượng hiện vật hiện có để đề xuất phương án phù hợp theo hướng công trình đa chức năng (nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày ...) có quy mô hợp lý, phù hợp với khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước hiện nay.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét, điều chỉnh.
T.Dung
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác