Chưa thể thành lập Bảo tàng Nông nghiệp lúa nước ĐBSCL tại tỉnh Vĩnh Long

Chưa thể thành lập Bảo tàng Nông nghiệp lúa nước ĐBSCL tại tỉnh Vĩnh Long - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản (số 3939/BVHTTDL-DSVH) gửi UBND tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Bảo tàng Nông nghiệp lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long chưa đủ điền kiện để thành lập.
Phúc đáp Công văn số 2752/UBND-VX ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp lúa nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:
Trồng lúa nước là hoạt động sản xuất nông nghiệp lâu đời ở Việt Nam. Hiện nay, sản xuất lúa gạo giữ vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực và góp phần trọng yếu vào việc xuất khẩu lương thực của Việt Nam. Bộ VHTTDL thấy rằng, việc giới thiệu nông nghiệp trồng lúa nước ở Đồng bằng sông Cửu Long là cần thiết và có ý nghĩa về nhiều mặt. Tuy nhiên, việc thành lập Bảo tàng Nông nghiệp lúa nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Vĩnh Long vào thời điểm hiện nay đặt ra một số vấn đề cần giải quyết, cụ thể là:
1.Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23/6/2005) không xác định việc xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Vĩnh Long. Theo quy định nói trên, việc giới thiệu về Nông nghiệp Việt Nam, trong đó có hoạt động trồng lúa nước, được thực hiện tại Bảo tàng Nông nghiệp Việt Nam. Điều 49 của Luật Di sản văn hóa quy định: “Điều kiện để thành lập Bảo tàng gồm: Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề; Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản; Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng”.
Vì vậy, trước mắt, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo và tạo điều kiện cho Sở VHTTDL, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh công tác sưu tầm, xây dựng các bộ sưu tập hiện vật về hoạt động trồng lúa nước và tổ chức trưng bày thành một chuyên đề nổi bật tại Bảo tàng Vĩnh Long, để khi đủ điều kiện, sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Bảo tàng Nông nghiệp lúa nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
2. Theo quy định về quản lý ngân sách, Bộ VHTTDL không được phép hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng bảo tàng ở các địa phương. Vì vậy, UBND tỉnh cần chủ động bố trí nguồn kinh phí cho việc sưu tầm hiện vật và trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Vĩnh Long. Khi hội đủ điều kiện xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ VHTTDL sẽ kết hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ.
T.H             
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác