Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông vận tải phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020.

Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông vận tải phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Văn bản số 4079/CTPH-BVHTTDL-BGTVT ngày 02/10 của Bộ VHTTDL về Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông vận tải phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020.
Chương trình này đề cập đến nội dung phối hợp cơ bản giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông vận tải trong các hoạt động phát triển, đảm bảo an toàn giao thông, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ vận tải phục vụ cho phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020.
Sự phối hợp giữa hai bộ dựa trên nguyên tắc:  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi Bộ trong khuôn khổ quy định của pháp luật; Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của hai Bộ; đề cao sự chủ động họp tác, tăng cưòng trao đổi thông tin trong giải quyết công việc; Phát huy sức mạnh tổng họp trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ vận tải và du lịch phục vụ cho phát triển du lịch vì lợi ích chung quốc gia.
Trong đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:
Chủ động cung cấp, trao đổi thông tin với Bộ Giao thông vận tải về chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển ngành Du lịch đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu thị trường; kế hoạch khai thác phương tiện vận tải, dịch vụ vận tải phục vụ phát triển sản phẩm du lịch; các hoạt động xúc tiến quảng bá, thu hút khách dư lịch; các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn của ngành. Chủ động cung cấp thông tin về hình ảnh, ấn phẩm, tác phẩm nghệ thuật để tuyên truyền, quảng bá văn hóa, hình ảnh, đất nước, con người, thương hiệu Việt Nam tại các sân bay, bến cảng và trên phương tiện vận tải của Việt Nam;
Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng bổ sung, sửa đổi các văn bản quản lý nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo hướng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi phát triển giao thông vận tải và du lịch; xây dựng, ban hành, công nhận các tiêu chuẩn xếp hạng phương tiện vận tải khách du lịch: ô tô chuyên dụng, phương tiện thủy nội địa, tàu hỏa, toa xe vận tải khách du lịch; trạm dừng nghỉ, cảng hành khách phục vụ du lịch...;
Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng, đề xuất, ban hành các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển hạ tầng giao thông phục vụ du lịch và các loại hình du lịch có sử dụng các phương tiện vận tải chất lượng cao; xây dựng và triển khai thực hiện các đề án phát triển giao thông vận tải gắn với du lịch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biển đảo, vùng dân tộc thiểu số góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia;
Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông vận tải trong hoạt động vận tải khách du lịch; tăng cường quản lý người điều khiển phương tiện vận tải khách du lịch đảm bảo tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông;
Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện văn hóa giao thông, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia giao thông cho đối tượng khách du lịch trong nước và quốc tế khi đi du lịch tại Việt Nam; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về giao thông vận tải cho đội ngũ cán bộ, công chức, hướng dẫn viên, người lao động trong ngành Du lịch; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức của đội ngũ thuyền viên, người điều khiển phương tiện cũng như cán bộ, nhân viên ngành giao thông vận tải về pháp luật du lịch, về thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong lĩnh vực du lịch; tổ chức các phong trào quần chúng về trật tự an toàn giao thông khi tham gia du lịch.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác