Chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020.

Chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020. - ảnh 1
Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện
(Ảnh: Internet)


 
(Cinet)- Văn bản số 122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15/01 của Bộ VHTTDL  về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020.
Sáu nội dung phối hợp gồm: Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục học tập suốt đời trong các thư viện; Tổ chức đào tạo bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ thư viện; triển khai các hoạt động tuyên truyền, phục vụ sách báo khuyến khích đọc sách; nâng cao ký năng hướng dẫn khai thác, tìm kiếm thông tin cho học sinh sinh viên; Tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung Chương trình phối hợp tại các thư viện công công và thư viện nhà trường ở các địa phương; Xây dựng bổ sung sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thư viện nhà trường; Đề xuất kiến nghị với Chính phủ, cá Bộ ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn nhân lực cần thiết để tăng cường các hoạt động phối hợp giữa hai ngành; Tạo cơ chế giúp các thư viện trong nhà trường và thư viện công cộng trong cùng một cộng đồng dân cư...
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác