Chuyển giao nhiệm vụ chủ trì lập Quy hoạch tổng thể Quần thể danh thắng Tràng An

Chuyển giao nhiệm vụ chủ trì lập Quy hoạch tổng thể Quần thể danh thắng Tràng An - ảnh 1
Quần thể Danh thắng Tràng An, Ninh Bình gồm di tích lịch sử, kiến trúc nghệ
thuật Cố đô Hoa lư và Danh lam thắng cảnh Tràng An-Tam Cốc-Bích Động
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã có công văn số 4060/BVHTTDL-DSVH ngày 12/11 gửi Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ trì lập Quy hoạch tổng thể Quần thể danh thắng Tràng An.
Trước đó, Bộ VHTTDL nhận được công văn số 8356/VPCP-KTN ngày 23/10/2014 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo Tờ trình số 102/TTr-UBN ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) đề nghị có ý kiến về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ trì lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Tràng An. Về việc này, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:
Ngày 23/6/2014, Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) đã được Ủy ban Di sản Thế giới Unesco công nhận là Di sản thế giới gồm 02 di tích danh thắng quốc gia đặc biệt là: Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư và Danh lam thắng cảnh Tràng An – Tam Cốc – Bích Động, vì vậy, theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP), Quần thể danh thắng Tràng An cần lập Quy hoạch tổng thể. Hơn nữa, điểm đ, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP quy định “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch di tích thuộc thẩm quyền”, do đó, Bộ VHTTDL thấy rằng việc Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chủ trì lập Quy hoạch tổng thể Quần thể danh thắng Tràng An là phù hợp.
Tuy nhiên, ngày 27/4/2009, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2715/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân “giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan triển khai lập quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Tràng An”, vì vậy, Bộ VHTTDL đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, xem xét, quyết định về đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 15/10/2014.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác