Đảng ủy Bộ VHTTDL quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

(Cinet)- Ngày 22/12, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của cán bộ chủ chốt dưới sự chủ trì của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường.
 
Đảng ủy Bộ VHTTDL quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe trình bày nội dung Nghị quyết TW 4 khóa XII; Kết quả, hạn chế và nguyên nhân của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua; Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; Mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04 - NQ/TW ngày 30/10/2016 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cũng là nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Lồng ghép với việc truyền đạt nội dung, các đại biểu đã được lắng nghe những câu chuyện, dẫn chứng thực tế sinh động để cùng nhìn nhận và chỉ ra những điểm mới của Nghị quyết TW 4 khóa XII.

Thông qua các nội dung truyền tải, Hội nghị giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân để gương mẫu, tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành VHTTDL trong giai đoạn tới.

D.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác