Đánh giá kết quả thực hiện vận động hiến máu tình nguyện 2014

Đánh giá kết quả thực hiện vận động hiến máu tình nguyện 2014 - ảnh 1
(Cinet)- Thực hiện Công văn của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai các hoạt động hiến máu tình nguyện trong 6 tháng đầu năm 2014.
Theo đó, Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội của Bộ do đồng chí Thứ trưởng làm Trưởng Ban, là đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động hiến máu tình nguyện.
Với mục đích nâng cao nhận thức về giá trị nhân văn cao cả và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tầng lớp học sinh, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện mà Bộ là thành viên; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tầng lớp học sinh, sinh viên các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần vào việc cứu chữa những bệnh nhân đang cần máu và với phương châm “Hiến máu cứu người” do TW Hội chữ thập đỏ đã đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ phát động tuyên truyền hiến máu tình nguyện năm 2014 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, đồng thời phối hợp với Viện huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu và đạt nhiều kết quả.
Dựa trên những kết quả đó, Bộ VHTTDL trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên các đơn vị tiếp tục tham gia hiến máu như: đẩy mạnh triển khai và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông làm thay đổi hành vi cho người dân về hiến máu tình nguyện; đa dạng hóa, nâng cao số lượng, chất lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông trong tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; tổ chức tôn vinh, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích vận động hiến máu và tham gia hiến máu; tổ chức tuyên truyền hiến máu với chủ đề “Giọt máu hồng hè tình nguyện 2014”…
Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, Bộ VHTTDL luôn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân tham gia hiến máu tình nguyện thông qua các hoạt động, chương trình nghệ thuật và thông qua các ca sĩ, nghệ sĩ của khối các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ. Đồng thời các chương trình, hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu do Bộ tổ chức luôn nhận được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của lực lượng trẻ, đoàn thanh niên, học sinh sinh viên.
Qua cuộc vận động này, Bộ VHTTDL cũng có đề nghị các cơ quan truyền hình, báo chí, báo mạng, phương tiện thông tin đại chúng…đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, học sinh, sinh viên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện; các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần phối hợp chặt chẽ và quan tâm hơn tới công tác tuyên truyền, tổ chức cũng như quyền lợi và lợi ích của người tham gia hiến máu tình nguyện.
T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác