Đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý di tích tại Thừa Thiên Huế

(Cinet)- Ngày 18/7, Bộ VHTTDL đã  có văn bản số 2739/BVHTTDL- KHCNMT gửi Sở VHTT, Sở Du lịch, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế về việc Đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích trên địa bàn tỉnh.
Đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý di tích tại Thừa Thiên Huế - ảnh 1
Di tích cố đô Huế (Ảnh: khamphahue.com.vn)

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, Bộ VHTTDL tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung:

Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT- BVHTTDL- BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

Kiểm tra, đánh giá việc áp dụng Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia được ban hành theo Quyết định số  4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 của Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTT, Sở du lịch, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, phối hợp lựa chọn địa điểm và  cử cán bộ tham gia kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở, tạo điều kiện để đòan kiểm tra của Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

T.Dung
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác