Đánh giá toàn diện công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước trong năm 2016

(Cinet)- Ngày 30/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 4133/QĐ-BVHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
 
Đánh giá toàn diện công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước trong năm 2016 - ảnh 1
Lễ hội Đền Cửa Ông. Ảnh: baoquangninh.gov.vn

Hội nghị được tố chức nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước trong năm 2016; những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác quản lý và tố chức lễ hội ở cơ sở; trên cơ sở đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, đề xuất những giải pháp để chấn chỉnh đối với các lễ hội còn để xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm, chen lấn, xô đẩy, tranh cướp, ăn xin, ép giá, đốt nhiều vàng mã, các hoạt động dịch vụ và một số biến tướng trong tố chức hoạt động lễ hội đế trục lợi... để mùa lễ hội năm 2017 được tố chức an toàn, lành mạnh.

Giao Cục Văn hóa cơ sở: Chuẩn bị nội dung Hội nghị và các công việc liên quan tổ chức Hội nghị; xây dựng Báo cáo tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; phát hành Giấy mời đại biểu; hướng dẫn Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành căn cứ tiêu chí, thang điểm ban hành theo Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian năm 2017; chọn 01 tập thể (Ban Quản lý di tích hoặc Ban Tổ chức làm tốt công tác tổ chức lễ hội năm 2016 tại địa phương) để Lãnh đạo Bộ xem xét, khen thưởng.

Văn phòng Bộ, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở thực hiện các công việc liên quan tố chức Hội nghị. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Tổng hợp, thẩm định dự toán và bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động cho đơn vị được giao nhiệm vụ.
Vụ Thi đua, Khen thưởng: Chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở hoàn thiện hồ sơ công tác khen thưởng các địa phương làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016; Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và giúp Ban Tổ chức giải quyết những vấn đề liên quan đến khen thưởng Hội nghị.

Thanh tra Bộ, Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch, Tài chính. Chuẩn, bị báo cáo và phát biểu tại Hội nghị, tham gia giải trình thắc mắc của địa phương về vấn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của đơn vị mình.

Sở VHTTDL; Sở VHTT các tỉnh/thành và Ban Quản lý di tích: Báo cáo tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; chuẩn bị tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện ủy ban nhân dân huyện, các Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội, các giải pháp để chấn chỉnh đối với các lễ hội còn để xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm, chen lấn, xô đẩy, tranh cướp, ăn xin, ép giá, đốt nhiều vàng mã, các hoạt động dịch vụ và một số biến tướng trong tổ chức hoạt động lễ hội để trục lợi... tạo sự chuyển biến tích cực trong mùa lễ hội năm 2017.

Sở VHTTDL; Sở VHTT các tỉnh/thành căn cứ tiêu chí, thang điểm ban hành theo Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ngày 12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian năm 2016; chọn 01 tập thể (Ban Quản lý di tích hoặc Ban Tổ chức làm tốt công tác tổ chức lễ hội năm 2016 tại địa phương); gửi kết quả về Cục Văn hóa cơ sở để tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL xem xét, khen thưởng.

Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị vào tháng 12/2016, tại Hà Nội.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác