Đánh giá việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015

Đánh giá việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Kế hoạch số 3336/KH-BCĐ ngày 10/8/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc tổ chức Hội nghị Giao ban Cụm đánh giá việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015.
Hội nghị nhằm kịp thời nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương; công tác triển khai thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020; Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng 2020”; Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL về triển khai thực hiện phong trào.
Nội dung Hội nghị gồm: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian qua, tập trung phân tích, đánh giá chất lượng và hiệu quả các tiêu chí và các danh hiệu văn hóa hiện nay, đề xuất, kiến nghị; Công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện các Thông tư của Bộ VHTTDL (Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011; Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011; Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014; Thông tư liên tịch số 144/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ VHTTDL về việc Hướng dẫn và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa); Báo cáo ngắn gọn, phân tích và nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương; đề xuất giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào; Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm tổ chức hoạt động; những mô hình hoạt động hiệu quả của địa phương và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá triển khai thực hiện phong trào…
Tham gia Hội nghị là Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa phương trong cụm giao ban, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ VHTTDL, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động, Lãnh đạo Sở VHTTDL), Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo Kế hoạch, tại Cụm 1, Hội nghị sẽ diễn ra vào tháng 9/2015, với sự tham gia của 16 tỉnh/thành thuộc 2 khu vực Đông Bắc và Tây Bắc; Cụm 2 diễn ra vào tháng 11/2015, với sự tham gia của 15 tỉnh/thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ; Cụm 3 diễn ra vào tháng 10/2015 với sự tham gia của 11 tỉnh/thành thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Cụm 4 diễn ra vào tháng 11/2015 với sự tham gia của 21 tỉnh/thành khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác