“Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trong các trường văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ đến năm 2020”

“Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trong các trường văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ đến năm 2020” - ảnh 1
(Cinet)- Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trong các trường văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ đến năm 2020” đã được Bộ VHTTDL đồng ý xây dựng (tại Quyết định số 764/QĐ-BVHTTDL).
Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trong các trường văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ đến năm 2020” nhằm đề xuất những nhiệm vụ, nội dung, phương thức và giải pháp đào tạo bồi dưỡng và sử dụng tài năng trong các trường văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ; xây dựng kế hoạch hàng năm, tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng tài năng phù hợp với đặc thù ngành, chuyên ngành đào tạo.
Đề xuất giải pháp việc tăng cường các điều kiện phục vụ việc dạy và học đối với các tài năng trong các trường trực thuộc Bộ: đội ngũ giảng viên, nội dung chương trình, giáo trình, các nguồn học liệu và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong các trường văn hóa nghệ thuật.
Đề xuất chế độ, chính sách đối với việc sử dụng và phát triển các tài năng sau đào tạo. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng trong các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, văn nghệ sĩ và trở thành lực lượng nòng cốt, đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật ở thế hệ kế tiếp; tạo cơ sở vững chắc để đổi mới cơ bản và toàn diện sự nghiệp đào tạo văn hóa nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam thời kỳ hội nhập.
Theo đó, nội dung thực hiện được nêu trong Kế hoạch như sau:
1. Trình lãnh đạo Bộ Quyết định giao nhiệm vụ, Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Kế hoạch xây dựng Đề án; Dự trù kinh phí triển khai Đề án.
2. Dự thảo Đề cương Đề án; Xây dựng các mẫu phiếu điều tra; Xin ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập, hoàn chỉnh Đề cương và mẫu phiếu; phân công công việc.
3. Tiến hành khảo sát một số cơ sở đào tạo; Điều ta, thu thập, tổng hợp, phân tích đánh giá số liệu; Viết các chuyên đề của Đề án; Tổng hợp, viết dự thảo Đề án lần thứ nhất và họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập góp ý dự thảo Đề án; Tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Đề án lần thứ 2.
4. Hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án lần thứ 2 và tiếp thu ý kiến Hội thảo để điều chỉnh, bổ sung dự thảo Đề án lần thứ 3.
5. Hoàn thiện tổng thể Đề án lần thứ 4 và trình lãnh đạo Bộ thủ tục thành lập Hội đồng thẩm định Đề án.
6. Họp Hội đồng thẩm định Đề án; điều chỉnh, hoàn thiện Đề án lần cuối; trình lãnh đạo Bộ Quyết định phê duyệt Đề án và hoàn tất thủ tục liên quan.
 T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác