Đào tạo nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030

Đào tạo nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(Cinet) – Văn bản số 58/TTr-BVHTTDL ngày 04/4 của Bộ VHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030.
Văn bản nêu rõ, những năm qua, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Văn hóa nghệ thuật đã được quan tâm, đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật của nước nhà. Tuy nhiên, nhân lực của nhóm ngành này còn có những bất cập, hạn chế như thiếu tính chuyên nghiệp, ít nhân lực có trình độ chuyên môn cao, trình độ quản lý còn yếu, sự bất hơp lý trong quản lý và sử dụng nhân lực, đào tạo phát triển nhân lực chưa gắn với thực tiễn..., chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển văn hóa nghệ thuật như định hướng của Đảng và Nhà nước.
Đào tạo văn hoá nghệ thuật là một ngành đặc thù, quy mô đào tạo rất thấp, trong khi chi phí đào tạo lại rất cao. Thực tế, đội ngũ giảng viên, giáo viên, chuyên gia, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của Việt Nam trước đây, phần lớn là do được đào tạo tại nước ngoài; số ít được đào tạo trong nước. Tuy nhiên, tất cả đội ngũ ấy, đều nhờ sự giúp đỡ, viện trợ của Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có khoảng hơn 3.500 trong tổng số hơn 52.000 cán bộ, học sinh, sinh viên trong cả nước được Chính phủ cử đi đào tạo tại Nga và các nước XHCN Đông Âu, đã trở về phục vụ đất nước. Từ sau năm 1991, khi Liên Xô và khối các nước XHCN Đông Âu không còn, việc gửi cán bộ, học sinh đi đào tạo ở nước ngoài bị gián đoạn do không đáp ứng được chi phí đào tạo. Hiện nay, số giảng viên, chuyên gia được đào tạo cơ bản ở nước ngoài, tích luỹ được nhiều kiến thức, kinh nghiệm vê chuyên môn và nghiệp vụ đã lớn tuôi và nghỉ hưu, nhiều ngành, chuyên ngành, các cơ sở đào tạo ở trong nước chưa đào tạo được, vì vậy, chúng ta đang rất hẫng hụt về đội ngũ cán bộ văn hóa nghệ thuật có trình độ cao cả về số lượng và chất lượng.
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện hiện nay, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được Đảng và Nhà nước thực sự quan tâm, chú trọng. Điều này đã được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết của Đảng, kế hoạch hành động của Chính phủ cũng như của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nội dung tập trung vào việc tang cường hợp tác quốc tế, chú trọng đào tạo bồi dưỡng tài năng và cử học sinh, sinh viên  văn hóa nghệ thuật  đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài.
Trước những yêu cầu cấp thiết của thực tế, để triển khai các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Kế hoạch hành động, Chiến lược của ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án Đào tạo nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ.
Nội dung chính của Đề án được bố cục thành 2 phần chính, gồm: Phần thứ Nhất – Thực trạng công tác đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật của Việt Nam; Phần thứ Hai – Mục tiêu và giải pháp đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030.
Để thực hiên sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật chất lượng cao phục vụ đất nước trong giai đoạn mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án Đào tạo nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030.
KA
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác