Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức họp Ban soạn thảo đề án “Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” (dự thảo), Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp, các đơn vị tham gia xây dựng đề án như Cục Văn hóa cơ sở, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các Cục, Vụ liên quan đã báo cáo dự thảo đề án.
Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "Đề án nên đưa ra bộ tiêu chí đạo đức trong từng lĩnh vực cụ thể" 

Theo đó, dự thảo đề án được chia thành hai phần chính. Phần mở đầu nêu lên: Sự cần thiết phải xây dựng đề án; phần thứ hai là Nội dung của đề án.

Sự cần thiết xây dựng đề án chia thành ba mục lớn gồm: Sự cần thiết của đề án; Căn cứ xây dựng đề án và Thực trạng cộng tác xây dựng đạo đức, lối sống.

Nội dung đề án đề gồm 4 mục: Quan điểm, mục tiêu; Nhiệm vụ; Giải pháp và Tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, Bộ VHTTDL xây dựng đề án “Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” là bước triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề án này sẽ được triển khai sâu rộng trong toàn xã hội, trên từng lĩnh vực cụ thể, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Để xây dựng đề án, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải nghiên cứu và làm rõ khái niệm về Đạo đức, Lối sống, đồng thời đánh giá đúng thực trạng đạo đức xã hội hiện nay. Bộ trưởng cũng cho rằng, những vấn đề đang tồn tại trong xã hội hiện nay đều bắt nguồn từ sự xuống cấp về đạo đức.

Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - ảnh 2
Toàn cảnh cuộc họp 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện định hướng, việc xây dựng đề án nên theo hướng cụ thể, đơn giản và chuẩn mực, không chung chung, giáo điều. Theo đó, nên đưa ra các bộ tiêu chí đạo đức, lối sống như tiêu chí đạo đức công sở, đạo đức trong nhà trường (học sinh, giáo viên), trong gia đình, trong tham gia giao thông…

“Nhiệm vụ của các Cục, Vụ là xây dựng bộ tiêu chí riêng trên từng lĩnh vực, thật cụ thể”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo, cán bộ, nhân viên ngành văn hóa, thể thao, du lịch phải ý thức việc giữ gìn đạo đức, ứng xử nơi công cộng, bắt nguồn từ những hành động nhỏ như không hút thuốc, không xả rác nơi công cộng… “Mỗi cán bộ, nhân viên ngành văn hóa phải gương mẫu, làm gương trong thực hiện các tiêu chí chuẩn mực về đạo đức”- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu./.
Theo Tổ Quốc

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác