Đề án “tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo VHNT, TDTT và DL tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020”

Đề án “tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo VHNT, TDTT và DL tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020” - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 2010/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 6 năm 2015 về việc phê duyệt Đề cương Đề án “tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020”.
Đơn vị chủ trì, thực hiện đề án bao gồm: Ban Soạn thảo Đề án với bộ phận giúp việc là Tổ Biên tập Đề án được thành lập theo Quyết định số 1027/QĐ-BVHTTDL ngày 6/4/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ”. Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL làm nhiệm vụ thường trực.
Quy mô đề án tập trung vào toàn bộ hoạt động về hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ với những nội dung về liên kết hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó đặt trọng tâm vào các nhóm đối tượng đặc biệt có vai trò quyết định và đột phá trong phát triển đội ngũ nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch và phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của đất nước.
Thời gian thực hiện đề án kéo dài từ tháng 3 năm 2015 đến hết tháng 10 năm 2015.
Đề cương đề án bao gồm 6 mục: Tên đề án, quản lý đề án, địa điểm thực hiện, quy mô, thời gian thực hiện và thuyết minh đề án.
Đề án do Bộ VHTTDL quản lý, được thực hiện trên phạm vi toàn quốc.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác