Đề nghị cho ý kiến về Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Na Hang - Ba Bể

(Cinet)- Ngày 06/01, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có các văn bản số 60, 61, 62/BVHTTDL-DSVH gửi  UBND tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đề nghị có ý kiến về Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Na Hang - Ba Bể.
 
Đề nghị cho ý kiến về Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Na Hang - Ba Bể - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: baotuyenquang.com.vn

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được công văn số 3722/UBND-KGVX ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị Bộ sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép gửi Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Na Hang - Ba Bể (Tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Kạn) tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đăng ký đưa vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ di sản thế giới (với tiêu chí vii về vẻ đẹp thẩm mỹ và tiêu chí x về đa dạng sinh học).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Na Hang - Ba Bể thuộc tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Kạn đã được chuẩn bị theo đúng quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới, đồng thời, nội dung Báo cáo tóm tắt đã cơ bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong buổi họp góp ý ngày 27/12/2016 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Vì vậy, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia có ý kiến đối với Báo cáo tóm tắt Khu di sản thiên nhiên Na Hang - Ba Bể trước ngày 15/01/2017 để Bộ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ và triển khai các bước tiếp theo của việc đăng ký với UNESCO theo quy định của Luật di sản văn hóa và Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới.

T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác