Địa điểm tổ chức Liên hoan Đồng ca-Hợp xướng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Địa điểm tổ chức Liên hoan Đồng ca-Hợp xướng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Quyết định số 2607/QĐ-BVHTTDL ngày 05/8 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về địa điểm tổ chức Liên hoan Đồng ca-Hợp xướng kỷ niệm 70 năm  Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo đó, căn cứ Quyết định (số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/3025); Quyết định số 2011/QDDBVHTTDL ngày 16/6/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Đồng ca-Hợp xướng kỷ niệm 70 năm  Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/3025) và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt địa điểm tổ chức Liên hoan Đồng ca-Hợp xướng kỷ niệm 70 năm  Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh.
Cũng theo Quyết định, kinh phí tổ chức tổ chức Liên hoan Đồng ca-Hợp xướng kỷ niệm 70 năm  Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở năm 2015.
Trước đó, ngày 16/6, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Đồng ca - Hợp xướng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015). Đây là sự kiện nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Liên hoan cũng nhằm nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng thời giới thiệu đến mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, bạn bè quốc tế, đồng bào Việt Nam sống xa Tổ quốc những thành quả của công cuộc xây dựng đất nước trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp để các tầng lớp nhân dân, thanh niên, học sinh, sinh viên thể hiện lòng yêu nước của mình qua lời ca, tiếng hát dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác