Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ và cắm mốc giới Khu di tích Núi Voi

Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ và cắm mốc giới Khu di tích Núi Voi - ảnh 1
Di tích lịch sử Núi Voi. Ảnh: internet
(Cinet)- Văn bản số 2171/BVHTTDL-DSVH ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Bộ VHTTDL gửi UBND thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ và cắm mốc giới Khu di tích Núi Voi, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
Sau khi nhận được công văn số 2847/UBND-VH ngày 06/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng đề nghị có ý kiến về việc tổ chức thực hiện xác định phạm vi, cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích Núi Voi và chấp thuận việc quy hoạch các địa điểm trong khu vực bảo vệ II di tích này sử dụng vào mục đích dịch vụ du lịch sinh thái để thực hiện đấu giá quyền thuê đất theo quy định, Bộ VHTTDL đã xem xét và đồng ý với đề xuất của UBND thành phố Hải Phòng về việc xác định phạm vi, lập lại khoanh vùng bảo vệ di tích và cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích theo quy định tại Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Sau khi hoàn thành việc cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích, đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng phương án bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích phù hợp với quy định của khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Điều 14 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác